Tvångsmål & socialrätt

TVÅNGSMÅL & SOCIALRÄTT

Tvångsmål och socialrätt

Advokatfirman Strid tar uppdrag i olika typer av tvångsmål vid förvaltningsdomstol. Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du oftast rätt till ett offentligt biträde.


Att vårdas enligt LVU, LVM eller LPT är ett stort ingripande hos den enskilda människan. Att anlitas som offentligt biträde/ställföreträdare i dessa typer av mål ställer därför särskilda krav på erfarenhet, juridiskt kunnande och ett gott omdöme. Vi på Advokatfirman Strid har stor erfarenhet av att processa. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i tvångsmål. Vi hjälper dig under hela processen. 


LVU – Lag om vård av unga

Socialtjänsten kan omhänderta barn och ungdomar med tvång vilket innebär att barn och unga skilja från sina vårdnadshavare och kan placeras i familjehem eller på institution.  Omhändertagande kan ske dels på grund av barnets eget beteende  och dels på grund av påstådda missförhållanden i hemmet. Omhändertagande ska prövas av förvaltningsrätten och därefter, om det fastställs, omprövas med intervaller om sex månader av socialtjänsten. Vid dessa mål är både vårdnadshavare och barn berättigade till egna offentliga biträden.


LVM – Lag om vård av missbrukare

Socialtjänsten kan omhänderta vuxna missbrukare med tvång och placera dem på sjukhus eller vid behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande ska prövas av förvaltningsrätten.


LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård

Den psykiatriska sjukvården kan omhänderta och vårda patienter med tvång. Den första tiden kan tvångsvården ske med stöd av ett läkarbeslut (vårdintyg). Därefter måste tvångsvården prövas av förvaltningsrätten.

© Copyright 2019 Advokatfirman Strid AB. All Rights Reserved.


Integritetspolicy (GDPR)