Familjerätt

FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende och umgänge


Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta dålig. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer.


Vi har lång och gedigen erfarenhet av familjemål. Kontakta oss för en första konsultation per telefon. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. 

© Copyright 2019 Advokatfirman Strid AB. All Rights Reserved.


Integritetspolicy (GDPR)