Brottsoffer

BROTTSOFFER

Särskild företrädare


Advokatfirman Strid åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn. Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan ge polisen tillstånd att förhöra barnet på ett lämpligt sätt.


Den särskilda företrädaren kan även föra skadeståndstalan vid en eventuell förhandling.

Tingsrätten utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget. Vi har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer. Vårt personliga engagemang gör att vi alltid kämpar för barnets bästa.

Målsägandebiträde

 

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat eller jurist som ska vara ditt stöd under utredning och vid en eventuell rättegång.

 

Vi på Advokatfirman Strid åtar oss uppdrag som målsägandebiträde oavsett vilket brott du utsatts för. 

Vi har specialistkompetens gällande hedersbrott, sexualbrott, grov fridskränkning, kvinnofridskränkning, våldtäkt, brott mot barn, sexuella övergrepp mot barn, grooming, nätbrott, barnpornografibrott m.m.

 

Om du har blivit utsatt för brott kan vi på Advokatfirman Strid hjälpa dig med information om hur du går tillväga för att få ett målsägarbiträde så tidigt som möjligt i processen. Vi ger dig stöd och information genom hela utredningen och följer med dig på förhör. Vi kan hjälpa till att dokumentera dina skador och tar in de handlingar som behövs för att du, med vår hjälp, ska kunna föra en eventuell skadeståndstalan.© Copyright 2019 Advokatfirman Strid AB. All Rights Reserved.


Integritetspolicy (GDPR)